Menu zum Shop

Pankreas

Abb. 4.5:

Pankreasschwanz längs (von ventral). AMS = A. mesenterica superior, AO = Aorta, K = Konfluenz, L = Leber, LTH = Lig. teres hepatis, VL = V. lienalis.

Zurück