Menu zum Shop

Farbkodierte Dopplersonografie der Halsgefäße

Abb. 20.7:

Karotisbifurkation längs (Farbdoppler). ACC = A. carotis communis, ACE = A. carotis externa, ACI = A. carotis interna.

Zurück