Menu zum Shop

Farbkodierte Dopplersonografie der Halsgefäße

Abb. 20.4:

Karotisbifurkation längs. ACC = A. carotis communis, ACE = A. carotis externa, ACI = A. carotis interna, Ln = Lymphknoten.

Zurück