Menu zum Shop

Schilddrüse

Abb. 12.14:

(Subakute) granulomatöse Thyreoiditis de Quervain [SKP 3].

Zurück